+420 777 155 472 info@lifesystem.cz

   Blíží se termín podání daňového přiznání z koupě domu či jiné nemovitosti. Na rozdíl od běžných daní z příjmů stanovuje stát termín na 31. 1. 2018.
   A bohužel, týká se to i těch z Vás, kteří jste na koupené nemovitosti provedli změnu, přístavbu, nebo jste třeba nemovitost srovnali se zemí. Státní aparát bohužel vyžaduje své.

   Od 8. 2. 2018 začíná občanům, kteří daň neuhradili, nabíhat penále ve výši 0,05 % neuhrazené částky. Nicméně maximální částka, ke které se ve výši pokuty můžete dopracovat, je 300 000 Kč. Pak už penále nestoupá.

   Zaplatit daň ale můžete až do 31. 5., přičemž by Vám daňová správa měla do té doby zaslat daňovou složenku.
   Pokud výše daně překročí 5000 Kč, je možné ji uhradit ve dvou splátkách. Nicméně může se stát, že daň je natolik vysoká, že ani dvě splátky nepomůžou. Jak se tedy staví finanční správa ke splátkovým kalendářům?

   Popravdě, nijak nadšeně. Je to administrativní zátěž navíc. Ale umožňuje je.
   Jednak si za podání žádosti naúčtuje 400 Kč správní poplatek, a pak, umožní splátkový kalendář či odložení platby jen pokud:

   • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
   • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
   • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
   • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
   • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

   Vzhledem k tomu, že pro posečkání platby, nebo rozložení do splátkového kalendáře není definován žádný formulář, je potřeba žádost, se všemi náležitostmi sepsat. A nechce-li se Vám studovat, co všechno má žádost obsahovat, jak má být stylizovaná, kam ji máte poslat, a jak navrhnout Vaše splátky – vždycky to můžete hodit na nás

    

   CHCI KONZULTACI