+420 777 155 472 info@lifesystem.cz

   Že to nedává smysl?

   Podle par. 24 odst.2  Zákona o daních z příjmů to možné je.

   A to až do výše 5000,- Kč měsíčně. Pokud ovšem své auto nevyužíváte pouze pro záležitosti kolem pronájmu, pak si můžete započítat jen 80% z této částky, tedy 4 000,- měsíčně. Ročně to pak udělá 48 000,- Kč.

   Pokud tedy provedete měsíčně alespoň jeden výjezd, související s příjmem z pronájmu, můžete si ročně z daní odečíst 48 000,- Kč.

   Zákon totiž praví, že:

   Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem) (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání….

    

   Nechce se Vám to číst? Pojďte se potkat, a my Vám to přeložíme do češtiny.
   CHCI KONZULTACI ZDARMA

    

   …..ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle předchozí věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“).

   Dočetli jste až sem? Klobouk dolů.

   Chcete pokračování?

   Kompletní znění zákona zde.