+420 777 155 472 info@lifesystem.cz

   1 podnikatel
   1 600 000 platných norem
   10 nových státních úřadů

   Jakou máte šanci vyznat se v tom, co jako podnikatel máte splňovat? Z našich zkušeností nejen, že většina podnikatelských subjektů neví, pod jaké úřady spadá, ale žije v domnění, že když mají účetního, je vše v pořádku.
   Problém není v tom, že by podnikatelé primárně nechtěli všechny normy a zákony dodržovat.

   Problém je v tom, že vlastně ani neví, které pro ně platí. Nicméně neznalost zákona neomlouvá.
   Proto, abychom Vám život s českou přebujelou byrokracií alespoň trochu usnadnili, jsme spustili službu KONTROLA NANEČISTO.

   Kolik to stojí?

   Kontrola nanečisto stojí 12 900 Kč bez DPH. Cena zahrnuje:

    

   • Konzultace a schůzky potřebné ke zpracování studie
   • Zhodnocení aktuálního stavu
   • Identifikaci slabých míst
   • Návod na realizaci nápravných opatření
   • Postup (pro řešení svépomocí)
   • Rozpočet případné realizace naší společností

   Po prvotní konzultaci s Vámi, jako majitelem firmy určíme úřady, pod které spadáte, a jejichž kontrolu budete chtít nasimulovat. V termínu, který si určíte, k nám přijdou vaši kontroloři a budou postupovat úplně stejně, jako kontrola z úřadů.

   Stejné jednání
   Stejné postupy
   Stejná náročnost

   Při kontrole se standardně posuzují nejen požadované podklady a jejich kvalita, ale i pracoviště samotné a také součinnost podnikatele i jeho zaměstnanců.
   Výsledkem kontroly je analýza, která rozebírá jednotlivé úřady, Vaši připravenost ke kontrole, ale také slabá místa, která najdeme a seznam nápravných opatření, která byste měl provést. Prostě a jednoduše – návod na to, jak nedostat pokutu.

   Je pak na Vás, jestli si zvládnete vše dát do pořádku sami, nebo jestli využijete náš realizační tým.

   Nicméně vše začíná první konzultací, kde společně probereme Vaše možnosti. A je nám jedno, jestli jste živnostník, nebo franšízová síť s padesáti pobočkami. Ona bohužel pravidla, nařízení, směrnice a zákony platí jak pro velké, tak i pro ty malé.

    

   CHCI SE POTKAT

    

   A které že to úřady řešíme?

   Primárně ty základní:

   • Živnostenský úřad
   • Státní úřad inspekce práce
   • Úřad pro ochranu osobních údajů (GDPR)
   • Česká obchodní inspekce
   • Krajská hygienická stanice
   • Hasičský záchranný sbor
   • Rejstříkový soud
   • Obecný soud

   Pokud si nejste jisti, jestli máte vše v pořádku, a nechcete se vystavovat možné pokutě, pojďte to s námi probrat nad kafem.

    

   CHCI BEZPLATNOU KONZULTACI